trommer

[Danish Language] SPOT på musikundervisning
Programmet sætter fokus på social entrepreneurship. I foredrag og workshops debatteres muligheder i og perspektiver på musikundervisning med sigte for nye sociale grupper, former og formater. Endvidere præsenteres  igangværende forsknings og undervisningsprojekter.

[INT.] SPOT on musical education
The programme focuses on social entrepreneurship. In lectures and workshops possibilities in and perspectives on the musical education will be debated with an aim on new social groups, forms and formats.

[Danish Language] Køn, etnicitet, kulturel kapital – normkritik – 1
Friday April 29 – 09:30-10:30, RadissonBlu
Indlægget sætter fokus på musiklæring for børn forstået som udtryk for sociale potentialer i forhold til køn, etnicitet og kulturel kapital. Der vil desuden blive anvist forslag til, hvordan en mere normkritisk tænkning vedrørende børns tilgang til musik kunne stimulere måden, hvorpå læringen kan foregå som redskab til at udvikle sociale potentialer.

Keynote: Henrik Marstal/Musiker, lektor, forfatter m.v. Moderator: Lars-Ole Vestergaard/Leder af Aarhus Musikskole.

Musical Futures – the strengths of informal learning – 2
Friday April 29 – 10:30-11:30, RadissonBlu
Abigail D’amore will talk about the method used at Musical Futures and how bringing informal practices into formal contexts of classrooms can be challenging logistically yet highly beneficial in reaching children not otherwise engaged through traditional learning. Informal learning develops a child as not only a musician, but a creator, producer, and our research has shown has an impact on the way they approach learning elsewhere in the school.

Keynote: Abigail D´Amore/Chief Executive, Musical Futures (UK). Moderator: Lars-Ole Vestergaard/Head of Aarhus Musikskole (DK).

Presented by Videnscenter for musik, SPOT+ – in association with Regional Udvikling/Region Midt.

(Videnscenter for Musiks program fortsætter kl. 13:00-16:00 med workshops i Mødelokaleområdet – lokale 3-4-5. Se nedenfor / Videnscenter for Musiks program continues from 13:00-16:00 with workshops in the Meeting room area – rooms 3-4-5. See below).
– – –
Workshops – Videnscenter for musik – 13:00-16:00
Friday April 29 – 13:00-16:00 – Mødelokaleområdet, room 3, 4 & 5

[Danish Language] De enkelte workshops kan være både teoretiske og praksisorienterede.
Hver workshop har en varighed af 30 – 40 min, og der vil være mulighed for at deltage i 3 workshops.

[INT] – The individual workshops can be both theoretical and practical.
Each workshop has a duration of 30-40 minutes, and you have the opportunity to participate in 3 workshops.

13:00-13:40  Workshops
[Danish Language] Bibliotekets musikformidling
Hvordan og hvorfor formidler Biblioteket musik for børn og familier?
Mød: Jesper Kirkegaard/Biblioteksformidler, Dokk1

[Danish Language] Fællessang uden fælles kulturelt fodslag
Hvordan er fællessang repertoirets relevans i en kultur, der ikke længere har en entydig fælles tro og nationalfølelse?
Mød: Lea Maria Wierød/PhD i Musikvidenskab, Aarhus Universitet.

13:45-14:25 Workshops
[Danish Language] Unges motivation
Det er vigtigt at forstå hvad de unge brænder for og derefter bliver det vigtigt at forstå, hvad der hæmmer dem i deres proces. Hvad bekymrer dem og holder dem tilbage?
Mød: René Heebøll Clausen/Daglig leder af ‘3.sal’, Viborg.

[Danish Language] Facilitation af improvisation  
Mange musikudøvere forbinder det at improvisere med noget vanskeligt og utilgængeligt. Men hvorfor er det egentlig sådan, og hvordan kan vi forstå og arbejde med improvisation på en mere inkluderende måde?
Mød: Anders Eskildsen/Musikvidenskab.

The UK music education scene
Presentation on the UK music education scene including schools, hubs, music services, private tuition, community organisations, progression, funding etc
Meet: Peter Desmond/Head of Music & Performing Arts, Haringey

14:40-15:10 Workshops
[Danish Language] Skabelsen af projekter som ROD
Hvordan skabes et fantastisk projekt som ROD? Hvad skal der til?
Mød: Repræsentanter fra ROD

[Danish Language] Udvikling af elevkompetencer
Med udgangspunkt i brugsklaver som holdundervisning præsenteres metoder til at udvikle elevernes kompetencer inden for disciplinerne nodelæsning, akkompagnement samt melodi- og becifringsspil.
Mød: Peter Just Rasmussen/Ekstern lektor ved Musikvidenskab, Aarhus og Aalborg Universitet.

Guitar teaching techniques
Guitar teaching techniques will be shared, such as: classroom management, effective repertoire selection, use of technology, lesson planning and more. Bring your guitar.
Meet: Nick Walker/Haringey.

Presented by Videnscenter for musik, SPOT+ – in association with Regional Udvikling/Region Midt.