SPOT Festival 2016 blev året med det hidtil højeste antal af repræsentanter fra tyske universitets-radiostationer, som ifølge Benedict Weskott, ser SPOT som en unik mulighed for at få en fod inden for hos den etablerede musikbranche.  

,8215-LDer er efterhånden ved at være en tradition for, at de tyske radiostationer fra universiteter over hele Tyskland søger mod SPOT for at styrke deres kontakt til forskellige labels og samtidig få en aktuel indsigt i, hvilke veje vinden blæser på den nordiske musikscene. Gennem SPOTs officielle tyske partner, Factory 92, bliver kontakten formidlet, og de skaber derfor en indgangsvinkel til dette ellers ukendte terræn. Som repræsentant for én af de større stationer og samtidig ansvarlig for musikudvalget ser Benedict Weskott fra CT das radio i Bochum netop positivt på denne håndsrækning: “It should definitely be on every campus radio’s schedule”.  

Dertil fremhæver Weskott, hvordan han oplever SPOT som en helt speciel mulighed for unge og mindre prominente aktører til at skabe sig et netværk inden for musikindustrien:

“You have to have a network if you want to be somebody within the industry”. Det er således essentielt at gøre sit ansigt og navn kendt, hvilket samtidig kan være med til at styrke niveauet og professionalismen hos en studenterradio som sender 24/7, og gerne vil agere som bred formidler af den aktuelle undergrundsscene. Netop denne bredde og relativt store lytterskare har fået medført, at flere major labels er begyndt at tage kontakt til studenterradioerne, og Benedict Weskott ser en klar udvikling, hvor deres rolle og position begynder at blive taget mere seriøst. Man ønsker dog fortsat at være et alternativ til de etablerede og meget pop-orienterede stationer, mens man er bevidst om, den stigende betydning studenterradioen har i dannelsen af fremtidens lyttere.

German College Radio Summit på SPOT
I forbindelse med besøget til SPOT har Benedict Weskott sammen med sine kollegaer fra seks andre tyske studenter-radiostationer afholdt et German College Radio Summit, hvor også den lokale station fra Aarhus Universitet var repræsenteret. SPOT Festivalen udgjorde således en oplagt platform for et netværksmøde med mulighed for at udveksle erfaringer omkring det at drive en radiostation: “This year it’s quite on a big scale, because we are twelve people from campus radios all around Germany. It’s been great to get us in touch, and we can really learn from each other”. Vidensudvekslingen har derfor været brugbar internt blandt de tyske stationer, men også gennem inputs og visioner fra den aarhusianske søsterstation.

Med sig hjem fra SPOT har Weskott masser af reportager og interviews sammen med en række nye tanker omkring, hvordan lytterne i Bochum for fremtiden skal stimuleres. Derudover er der også en række nye nordiske artister på blokken, da den nordiske musik generelt er i høj kurs hos det tyske publikum. Noget som ifølge Benedict Weskott kan tilskrives den coolness som for tiden kategoriserer den skandinaviske lyd: “It has a certain atmosphere – this cool, chill, pop-music. Very minimalistic. But there’s also the more raw sound from especially Finland. The line-up reflects the trend that’s going on right now”.

Udover denne særlige atmosfære omkring den nordiske musik, påpeger Weskott, at den eksportmæssige succes også bør tilskrives den særlige kulturelle opbakning gennem støtteordninger, som især er med til at udviske grænserne for udbredelsen af the nordic sound.   

ct